LỄ KÝ KẾT PHỐI HỢP HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU VÀ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vừa qua, tại văn phòng Sở lao động -thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ ký kết phối hợp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ ngành lao động – thương binh và xã hội giữa lãnh đạo Sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau và lãnh đạo Sở lao động -thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương.

  admin  /    11/07/2020  /    168  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH