KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN “GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

Lớp huấn luyện được tổ chức từ ngày 25/06/2019 đến ngày 30/6/2019 tại Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương do Ông Ngô Kế Nghiệp – Giảng viên Cục An Toàn lao động (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) trực tiếp hướng dẫn. Tham dự lớp học có 23 học viên là các Trưởng, Phó Ban an toàn lao động; Quản lý các bộ phận trực tiếp đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân, nhân viên tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  admin  /    04/07/2019  /    472  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương