KHAI GIẢNG LỚP “NẤU ĂN – ĐÃI TIỆC” CHO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Ngày 11/7/2019 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương khai giảng lớp dạy nghề “Nấu ăn - đãi tiệc” dành cho đối tượng Lao động nông thôn tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương....

  admin  /    22/07/2019  /    410  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương