KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT ''KHỦNG HOẢNG'' NHÂN SỰ DO BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID – 19

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid - 19, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đã gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cho người lao động nghỉ việc, ngừng việc, cơ cấu lại, ...

  admin  /    09/03/2020  /    152  / Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương