Kết quả phiên giao dịch việc làm lần 211(16/05/2019)

Đây là phiên dành cho lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Tại Phiên giao dịch việc làm này đã thu hút 89 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng là 4.962 người.

  admin  /    17/05/2019  /    283  / 


© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương