JOB FAIR TẠI ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Ngày 15/6/2019 vừa qua, tại trường Đại học Thủ Dầu Một đã diễn ra ngày hội việc làm 2019. Đây cũng là ngày nhận bằng tốt nghiệp của 2209 tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư. ...

  admin  /    20/06/2019  /    637  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương