HỘI THẢO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019, CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021

Sáng ngày 30/05/2020, tại Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi hội thảo với chuyên đề: “ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP CẦN HIỂU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH XÁC; NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI, CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021”.

  admin  /    03/06/2020  /    95  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương