HỘI THẢO GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ THEO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm DVVL, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương phối hợp với Trường Đại học Lao động xã hội tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với giải quyết việc làm và đào tạo nghề theo thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, tầm nhìn 2030”

  admin  /    05/06/2019  /    443  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương