HỘI THẢO ''QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – CẢI TIẾN TINH GỌN'' TẠI TRUNG TÂM DVVL TỈNH BÌNH DƯƠNG

Để hỗ trợ cho các Doanh nghiệp cải tiến các hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; đồng thời xây dựng mối quan hệ giữa Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương và Doanh nghiệp ngày càng gắn kết chặt chẽ. Trung tâm thường xuyên phối hợp với Các đơn vị chức năng, các diễn giả, chuyên gia để tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn cùng nhau trao đổi và học tập kinh nghiệm

  admin  /    25/06/2020  /    302  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH