HỘI THẢO: “ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG HẠNH PHÚC”

Ngày 26/09 vừa qua, Trung tâm DVVL BD tổ chức hội thảo dành cho những người làm công tác nhân sự với chủ đề: ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG HẠNH PHÚC. Mặc dù chủ đề này còn khá mới đối với các nhà quản trị nguồn nhân lực, nhưng cũng đã thu hút trên 40 Doanh nghiệp tham dự, với sự chia sẽ những kinh nghiệm thực tế của chính tác giả Lê Trung Hiếu.

  admin  /    02/10/2020  /    171  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH