HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 12/7, tại Thanh Hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

  admin  /    17/07/2019  /    519  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương