HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2019/NĐ-CP NGÀY 20/3/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Hội nghị được tổ chức vào Sáng ngày 05/06/2019, tại Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương. Đến dự có Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Trọng Thắng đại diện cho Trung tâm DVVL tỉnh BD

  admin  /    10/06/2019  /    473  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương