HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH KONTUM ĐI LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động đi làm việc tại tỉnh Bình Dương trong thời gian qua; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trong thời gian tới.

  admin  /    12/10/2020  /    197  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH