HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách BHTN đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

  admin  /    07/05/2020  /    101  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH