DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 13/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 13/04/2020

  admin  /    07/05/2020  /    467  / 

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Người nhập

Tình trạng

1

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

22-07-01

352544977

7516161405

20148

32

3

3587148

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

2

Huỳnh Thị Cẩm Hương

1981

351345010

7415021367

20149

56

4

2780040

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

3

Trần Hửu Nghị

1987

371118545

7416152673

20150

30

3

2592000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

4

Trần Hữu Lợi

1980

92080000853

7413024162

20151

69

5

2872800

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

5

Đoàn Thị Cẩm Trinh

06-10-97

341846979

8722930101

20153

24

3

2760900

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

6

Phạm Thị Mỹ Duyên

09-02-98

341848335

7416110032

20154

38

3

2775000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

7

Quách Văn To

01-03-90

381589110

7411137340

20155

45

3

2734920

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

8

Đặng Thị Kiều

18-10-76

363937760

9321909771

20156

14

3

2709240

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

9

Lê Thị Kiều Oanh

14-03-86

280853874

9104148080

20157

129

10

3522000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

10

Nguyễn Thị Kiều Loan

27-11-98

352438765

8925344232

20158

15

3

2895990

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

11

Trần Thị Trinh

20-10-93

381627550

7414128951

20159

47

3

2734920

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

12

Nguyễn Thị Thủy

01-01-75

371185900

7413041561

20160

74

6

2968400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

13

Lê Thị Diễm My

25-06-92

334669460

7415059049

20161

48

4

2871800

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

14

Lê Trọng Anh

19-05-92

241396829

7722633401

20162

23

3

2835840

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

15

Trần Minh Châu

1989

280920862

7409007977

20163

27

3

2992000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

16

Nguyễn Phong Nhã

1991

385456351

7412086336

20164

27

3

2970000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

17

Lê Thị Quyên

16-04-88

371238257

7915154395

20328

54

4

2979600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

18

Nguyễn Thị Loan

01-01-72

365303157

207408542

20329

132

11

2979600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

19

Nguyễn Văn Giang

03-05-82

370959303

7916553701

20330

32

3

2809200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

20

Đặng Thị Hồng Danh

10-11-79

281360130

7910447251

20331

109

9

2979600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

21

Lê Thị Hiền

1971

370647465

7911335330

20332

101

8

2979600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

22

Phạm Thị Thanh Tâm

14-10-78

280669419

7910384308

20333

106

8

2919600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

23

Danh Liêm

1969

370828080

7910447288

20334

109

9

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

24

Lê Thị Lan Chi

20-08-93

281030348

7412031410

20335

26

3

2955150

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

25

Nguyễn Hoàng Bé Bảy

23-02-92

371479498

7413204691

20336

33

3

3369850

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

26

Lê Ru By

01-01-75

92075002471

7411275759

20337

101

8

2734920

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

27

Trần Thanh Vang

1984

280815735

7411148473

20338

36

3

3900000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

28

Nguyễn Minh Cảnh

01-01-77

371516621

7915080377

20339

14

3

3309000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

29

Lý Văn Đạo

05-09-92

241278272

7411273859

20340

102

8

3753000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

30

Nguyễn Tuấn Kiệt

1982

280784904

7911018855

20341

109

9

2709500

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

31

Nguyễn Thúy Diệu Huyền

17-07-93

241364629

7411148860

20342

87

7

3906710

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

32

Kim Đường

01-01-93

334691095

7913256526

20343

74

6

2558160

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

33

Lê Thị Hồng Lan

1993

341665764

7410346489

20344

57

4

3195600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

34

Trần Thị Nga

28-07-88

197203605

7411139250

20345

104

8

2942600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

35

Lý Thành Được

1985

365590795

7916363600

20348

35

3

3050300

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

36

Lê Thị Bảy

19-11-79

341887965

7413239474

20349

78

6

3266400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

37

Thiều Văn Hùng

04-03-87

172967932

7410228080

20350

65

5

3403200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

38

Lưu Thị Dạ Hương

26-11-93

281011511

7416056329

20351

32

3

2734920

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

39

Lê Trường Quang

12-07-84

172322725

7916056512

20352

46

3

2688000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

40

Trần Thị Bích Tuyền

1988

351752448

7410073944

20353

107

8

3466600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

41

Nguyễn Thị Tuyết Sương

1975

280831267

7510068603

20355

34

3

2634000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

42

Nguyễn Văn Liên

10-10-87

371293129

7912127987

20356

90

7

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

43

Lê Thị Cẩm Xuyến

1986

341404792

7909136333

20357

60

5

2733900

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

44

Lê Thị Cẩm Lý

21-12-70

280470855

7908070500

20358

117

9

2694000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

45

Lê Thị Tuyết

1984

92184000264

7915154415

20359

54

4

2919600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

46

Lê Thị Phương Thúy

1985

365516209

9423307142

20360

48

4

2834400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

47

Dương Diễm My

20-08-97

385700820

7915249484

20361

49

4

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

48

Nguyễn Văn Khởi

09-09-93

366035249

7915060560

20362

56

4

2809200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

49

Phạm Thị Kiều

14-07-73

320872120

7911075864

20364

88

7

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

50

Trần Thị Kim Duyên

28-10-89

280909971

7911075889

20365

99

8

2736500

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

51

Đào Thị Mơ

01-01-83

370976918

7913058589

20366

82

6

2712000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

52

Trần Hùng Mạnh

10-02-76

370875913

7913141525

20367

80

6

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

53

Phạm Thanh Hùng

01-01-70

365303247

7908206012

20368

131

10

3808000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

54

Phạm Thị Loan

02-11-79

351655047

7911075823

20369

104

8

2979600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

55

Nguyễn Kim Sơn

10-02-89

212692917

7913141524

20370

74

6

4184400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

56

Nguyễn Văn Thuyền

06-03-86

371666274

7915059584

20371

56

4

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

57

Nguyễn Thị Mỹ Linh

25-07-74

22929052

7911338050

20372

26

3

4202400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

58

Phạm Thị Hồng

16-09-85

212726783

9107188225

20373

58

4

3391200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

59

Sơn Thị Sóc Phia Ri

1986

365806172

7413271720

 

20

 

 

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

60

Nguyễn Thị Hương

25-03-90

212739943

7415056398

20375

58

4

3533200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

61

Nguyễn Thị Lệ

20-02-93

191749997

7412054087

20376

41

3

2683560

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

62

Nguyễn Tấn Xuân

06-08-91

272263376

7514004672

20377

68

5

3712216

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

63

Trần Thị Bích Liên

14-11-99

366197645

9421872754

20378

16

3

2909600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

64

Phạm Thị Kim Loan

20-12-76

280632951

7910320740

20379

113

9

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

65

Lê Đình Toàn

28-04-84

183376825

204221827

20382

133

11

3763000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

66

Đinh Thị Vươl

1981

365319216

9422571024

 

12

 

 

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

67

Lê Văn Thụ

1967

280902630

7408039345

20384

124

10

3696000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

68

Nguyễn Thanh Thảo

1978

280653085

7410099381

20385

91

7

2863500

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

69

Nguyễn Văn Phương

29-10-91

371370655

7412115344

20387

95

7

3926200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

70

Lê Thị Ngọc Mai

19-03-74

25615660

9107239888

20388

134

11

3166400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

71

Liêu Thị Sol

1972

365121107

7910322074

20389

112

9

2682000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

72

Đào Thị Phương Hồng

1980

351388864

9106157021

20390

103

8

2795200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

73

Nguyễn Thúy Lan

27-09-78

280850570

7415062069

20391

56

4

3129057

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

74

Phạm Minh Trị

1986

351694558

7410301999

20392

113

9

4107000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

75

Bùi Thị Thoa

1972

162045194

7412156619

20393

95

7

3918600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

76

Phùng Xuân Phong

19-07-95

371734937

9121881742

20394

29

3

4134720

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

77

Mã Văn Minh

30-09-84

37084004714

7413221164

20396

79

6

3294700

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

78

Trần Đình Hào

23-03-97

187530527

7416052783

20397

16

3

3038696

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

79

Nguyễn Phước Trường Giang

16-12-87

385442891

7409010068

20398

61

5

3111800

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

80

Dương Kim Liên

1971

280495321

9105143382

20399

129

10

2634000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

81

Bùi Thế Ngôn

29-04-84

280815007

7412018673

20400

36

3

4034400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

82

Lê Thị Minh

09-09-87

183457335

7909161932

20401

110

9

4557000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

83

Trần Thị Thảo

20-08-88

352051783

7912129192

20402

59

4

2979600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

84

Lê Công Bình

03-01-86

351622629

7516116066

20403

40

3

4138000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

85

Lại Văn Sơn

01-11-98

38098004103

7416280559

20404

24

3

2754000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

86

Lê Hoàng Linh

01-12-71

321384664

7911075896

20405

104

8

2859600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

87

Nguyễn Thị Quyên

20-01-71

79171003929

7911075853

20406

104

8

2634000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

88

Phạm Hồng Huệ

10-05-85

183527441

207461228

20407

134

11

3437400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

89

Não Thúy Hằng

08-10-94

264462545

7413232009

20408

64

5

3799400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

90

Nguyễn Hồng Tím

1974

381631922

7915217429

20409

54

4

2532000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

91

Đỗ Ngọc Trinh

03-04-82

23443238

7910313278

20411

45

3

2757000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

92

Nguyễn Luân Khôi

24-11-95

281073717

7424385198

20165

43

3

3028200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

93

Đinh Anh Tuyến

22-05-81

164117712

7910144516

 

17

 

 

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

94

Ngô Thị Nhận

06-08-71

281062539

7424785773

20168

21

3

2872000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

95

Thị Linh

02-02-98

371858671

7416306854

20169

34

3

3243600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

96

Nguyễn Đức Minh

31-07-84

281136961

7410299553

20170

101

8

4230600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

97

Trần Văn Giàu

02-05-93

241425998

7916274399

20171

41

3

4095000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

98

Huỳnh Hải Vi

1991

341559100

7416038375

20172

43

3

6000000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

99

Châu Nguyên Anh

1987

280857930

9106098285

20174

122

10

6805800

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

100

Trần Văn Trung

1990

352039996

8925331577

20175

23

3

2872000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

101

Võ Hội Trường

16-12-92

281020159

7411117121

20176

98

8

2958625

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

102

Châu Huy Nam

02-09-78

182207947

9102059124

20178

135

11

7380000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

103

Bùi Thị Chung

04-01-85

172186342

206273447

20179

53

4

3022745

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

104

Trương Thị Thảo

22-09-78

194377556

9102035073

20181

120

10

3523000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

105

Phạm Thị Thúy Diễm

1975

363806353

7413119151

20182

83

6

3015313

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

106

Trần Thái Hòa

23-01-98

281193598

7424745722

20183

24

3

2723000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

107

Lê Văn Khang

06-03-89

351795947

9106152809

20184

24

3

2683800

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

108

Lương Thị Duyên

04-01-97

261511431

6020402285

20185

15

3

3535200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

109

Hồ Thị Trang

18-07-91

187105442

7515152907

20186

45

3

4116800

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

110

Nông Văn Hán

12-03-69

80864183

7410078211

20187

122

10

3060000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

111

Nguyễn Ngọc Huy

23-06-84

79084001717

9103015288

20188

29

3

2837400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

112

Cao Thị Liễu

05-02-89

71095937

7911458161

20189

92

7

3945600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

113

Trịnh Đình Tâm

22-12-81

172311817

9102059132

20190

135

11

14355000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

114

Phan Hữu Tốt

1985

341265074

7413153629

20191

19

3

5095500

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

115

Đoàn Thị Hiền

14-09-79

272970429

7408204348

20192

123

10

2709300

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

116

Nguyễn Thị Hợi

06-11-96

184165078

7915168725

20193

48

4

3099600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

117

Nguyễn Thị Nhanh Em

01-11-85

281293105

9814004358

20194

77

6

2760480

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

118

Hoàng Thị Nga

18-05-95

194531541

7913331442

20195

65

5

3638400

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

119

Nguyễn Thị Kim Anh

27-09-95

285615902

9718632973

20196

19

3

2808960

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

120

Nguyễn Văn Lá

26-08-92

341698326

7416219458

20197

37

3

2828100

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

121

Lê Văn Hoàng

01-01-86

371011414

7411300450

20198

98

8

3502214

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

122

Trần Thị Trúc

1987

381816792

7416025784

20199

37

3

2985200

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

123

Lê Thị Giang

12-04-90

272787191

7416164238

20200

22

3

2832000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

124

Huỳnh Minh Vàng

07-01-03

366323769

9423293433

20201

13

3

2926500

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

125

Phạm Thị Ánh Tuyết

07-07-00

231352141

6423328759

20202

18

3

3108000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

126

Lê Thanh Điền

24-06-85

341233022

7416313710

20203

33

3

3294000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

127

Nguyễn Kiều Chơn

Sep-91

341534212

8216020776

 

39

 

 

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

128

Kim Ba Nha

1971

334688674

7412219713

20205

92

7

2592000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

129

Nguyễn Hữu Thoại

1978

365054022

7413257645

20206

67

5

2735440

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

130

Nguyễn Trọng Nghĩa

05-03-96

366116940

7416288529

20207

36

3

3537900

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

131

Lê Thị Hương

04-03-91

173618611

7409322928

20208

124

10

5007600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

132

Nguyễn Văn Hậu

24-11-93

352080753

7415166234

 

45

 

 

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

133

Bùi Thị Vọng

02-08-96

174837467

3821003011

20210

20

3

3155250

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

134

Nguyễn Thanh Long

09-03-98

371811460

7416235628

20211

31

3

3347120

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

135

Trần Quí Tâm

17-03-79

280676762

7414058057

20212

57

4

2925000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

136

Doãn Thị Tình

27-11-72

173222093

3824613811

20213

19

3

2532000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

137

Trịnh Văn Khanh

19-04-99

363999707

7416036383

20214

42

3

3069991

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

138

Nguyễn Tấn Trung

24-10-74

281062318

7413056565

20215

80

6

2949000

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

139

Phạm Thị Ngọc Châu

04-02-96

281130415

7424839775

20216

12

3

2871650

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

140

Lê Thị Thùy Trang

31-12-97

174829876

7416194516

20217

34

3

2760600

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

141

Thị Kim Anh

15-07-92

371719310

7415040325

20218

56

4

2709500

13-04-20

Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

142

Huỳnh Thị Liễu

1983

351490252

7411055505

20221

61