DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG LIÊN HỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHỐT LẠI SỔ BHXH

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG LIÊN HỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHỐT LẠI SỔ BHXH

  admin  /    07/05/2020  /    455  / 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG LIÊN HỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI
CHỐT LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3834.891

STT

HỌ TÊN

SỐ CV

NGÀY SINH

SỐ SỔ

NGÀY NỘP HS

1

Hoàng Thị Hồng Phượng

3194

10-06-85

0207307231

08-04-20

chốt sổ sai

2

Nguyễn Duy Phương

3195

1989

7410073278

10-04-20

3

Nguyễn Thị Thủy

3196

15-04-95

7414142160

08-04-20

4

Trần Ý Nhi

3197

29-10-91

9622964950

08-04-20

5

Nguyễn Thị Kim Hoàn

3198

15-11-94

7414065913

08-04-20

6

Hồ Thị Đào

3199

11-05-72

7413171934

08-04-20

7

Trần Kim Nhung

3200

25-06-00

9124047680

08-04-20

8

Phan Thị Ánh

3201

02-09-89

7408177667

08-04-20

9

Nguyễn Thị Mựt

3202

03-01-86

9107061144

08-04-20

10

Nguyễn Thị Trang

3203

11-04-94

7411061982

08-04-20

11

Phạm Thị Hồng

3204

21-10-80

7513155842

07-04-20

12

Hồ Văn Cường

3205

04-02-79

0206095055

16-04-20

13

Nguyễn Thanh Tuyền

3206

1993

7412221274

14-04-20

14

Nguyễn Đức Trung

3207

07-04-60

7412041363

08-04-20

15

Trần Trọng Cường

3208

06-01-86

7914264111

07-04-20

16

Huỳnh Hồ Hải

3209

01-01-70

7914126049

07-04-20

17

Nguyễn Văn Hậu

3210

1978

7411079091

08-04-20

18

Nguyễn Trung Thảo

3211

19-01-94

7716047845

07-04-20

19

Trương Đức Thắng

3212

16-10-90

7409236938

07-04-20

 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH