CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI CHO NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là công nhân, lao động trong các ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, lao động tự do. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sx hoặc sx cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn và tình hình có thể phúc tạp hơn nếu dịch bệnh kéo dài.

  admin  /    10/04/2020  /    40  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH