CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM (1T - 15 10 2019)

  admin  /    15/10/2019  /    816  / 

CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM

TUYỂN DỤNG

Yêu cầu - Mức lương

NHÂN SỰ

-Tiếng Hoa

NGHIỆP VỤ

 

- Tiếng Anh

 

PHIÊN DỊCH HIỆN TRƯỜNG

-Tiếng Hoa

THU MUA

-Tiếng Hoa

NHÂN VIÊN KHO

-Tiếng Hoa

NHÂN VIÊN

KẾ HOẠCH – THỐNG KÊ

-Tiếng Hoa

Liên hệ

Địa chỉ KCN Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên Bình  Dương

      Điện thoại: 0901 579 353 (chị Thu)

 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH