CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH TUYỂN DỤNG 13/06/2019 - 1T

  admin  /    13/06/2019  /    677  / 

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH

TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KẾ  TOÁN

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Liên hệ

Địa chỉ:KCN ĐẤT CUỐC, BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 0908 762 575 (Chị Yến)

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương