; TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH TUYỂN DỤNG 13/06/2019 - 1T

  admin  /    13/06/2019  /    589  / 

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH

TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KẾ  TOÁN

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Liên hệ

Địa chỉ:KCN ĐẤT CUỐC, BẮC TÂN UYÊN , BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 0908 762 575 (Chị Yến)

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương