CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BẢO VÂN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BẢO VÂN TUYỂN DỤNG - 20 03 2020 - 1T

  admin  /    19/03/2020  /    69  / 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BẢO VÂN

 

TUYỂN DỤNG

01 KẾ TOÁN KHO

01 THỦ KHO NỮ

03 NHÂN VIÊN QA KIỂM HÀNG

50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Quyền lợi:

 

Liên hệ

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 99/2, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 Điện thoại: 02743782473 0396104932

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương