CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÂM TRƯỜNG THỌ TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÂM TRƯỜNG THỌ TUYỂN DỤNG (05 07 2019 - 1T)

  admin  /    05/07/2019  /    799  / 

CÔNG TY TNHH CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

NHÂN VIÊN QA NGÀNH DƯỢC

NHÂN  VIÊN QC NGÀNH DƯỢC

THỦ KHO TRUNG CẤP DƯỢC

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Liên hệ

Địa chỉ:KCN  VSIP 2A,xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 08 676869 93  (Chị Hoa)

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương