BẢN TIN BHTN THÁNG 5.2019

Trong tháng 05/2019 số người nộp hồ sơ hưởng BHTN tăng 0,53% so với tháng 04/2019; Số người có quyết định hưởng TCTN tăng 26,75%; Tư vấn, GTVL tháng 05 là 8.119 người chiếm 95% so với số người nộp hồ sơ hưởng BHTN, tăng 1,6% so với tháng 4/2019.

  admin  /    19/06/2019  /    398  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương