BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ 1.2020

I. THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: - Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN): 13.786 đơn vị. - Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 1.024.512 người

  admin  /    07/04/2020  /    179  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH