BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2020

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương sẽ không ngừng đổi mới, tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc đẩy mạnh phối hợp, kết nối thông tin cung- cầu thị trường lao động, kịp thời nắm bắt nhu cầu của thị trường; cải tiến các phương pháp làm việc hiệu quả để tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho người lao động, người dân và doanh nghiệp trong công tác giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động và đào tạo nghề, tiếp tục làm cầu nối vững chắc cho Người lao động và Doanh nghiệp./.

  admin  /    12/01/2021  /    487  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH