“Đòn bẩy” Thúc đẩy đào tạo nghề nghiệp mở.

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học nghề - tạo việc làm là xu hướng chung của các quốc gia trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  admin  /    27/11/2018  /    283  / 

“ĐÒN BẨY” THÚC ĐẨY ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP MỞ

 

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học nghề - tạo việc làm là xu hướng chung của các quốc gia trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt cũng đồng thời tác động và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ việc làm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trong chương trình nghị sự đến 2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.


Hội thảo thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp mở


Phát triển giáo dục mở (Open Education) và giáo dục nghề nghiệp mở đã được đề cập đến ngay từ những năm 1969 và hiện nay đang là xu thế định hình trong giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực của các quốc gia trên thế giới. Thấu hiểu được những giá trị to lớn này, ngày 23/11/2018 Cục việc làm phối hợp với Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp mở và có sự tham gia của Công ty TNHH Phát Triển Hương Việt đề xuất “Mô hình quản lý đào tạo trực tuyến E.Learning dành cho hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm” tổ chức hội thảo “thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt trong hoạt động Dịch vụ việc làm – thực hiện mục tiêu việc làm trong chương trình nghị sự về phát triển bền vững”


Các lãnh đạo, chuyên gia tham dự Hội thảo


Về tham gia Chương trình Hội thảo, có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch Hiệp hội GDNN&NCTXH VN, Nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, những chuyên gia TS. Phan Chính Thức, GS.TSKH Nguyễn Xuân Huy, Ông Lê Trung Nghĩa cùng với các Cán Bộ lãnh đạo đến từ hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm. Đây được xem là sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Bộ LĐ TB & XH, là “đòn bẩy” thúc đẩy đào tạo nghề nghiệp mở.

Tại buổi hội thảo, các lãnh đạo, chuyên gia cùng chia sẻ về: Giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tìm việc làm, duy trì việc làm và tạo việc làm; Áp dụng đào tạo mở linh hoạt tại các Trung tâm DVVL; Khai thác tài nguyên giáo dục nghề nghiệp mở trong đào tạo nghề và hoạt động dạy nghề, DVVL; Mô hình đào tạo trực truyến E.Learning là phương thức học ảo thông qua một máy vi tính, điện thoại thông minh kết nối mạng;… giúp các lãnh đạo, chuyên gia có thể hình dung công việc sẽ làm cho phát triển giáo dục nghề nghiệp mở một cách rõ ràng và chân thực nhất.


Bà Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch Hiệp hội GDNN&NCTXH VN, Nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu


Giáo dục mở nói chung và đào tạo nghề nghiệp theo cách tiếp cận giáo dục mở nói riêng, là cơ hội cho những quốc gia khởi nghiệp trong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0. Nếu vận dụng và khai thác tốt tiềm năng này sẽ tạo nên một đội ngũ người lao động lành nghề, có năng lực sử dụng kho tri thức mở của nhân loại có sẵn trên Internet. Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và các Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tạo nên diện mạo mới trong kỷ nguyên số hóa và toàn cầu hóa.

Ban biên tập Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương