Đối tượng và các hình thức đào tạo nghề_phần 1

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương (Trung tâm) được thành lập từ năm 1981, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

  admin  /    31/05/2019  /    159  / 

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương