ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỆ AN VÀO BÌNH DƯƠNG LÀM VIỆC

Sắp tới, thị trường lao động Bình Dương sẽ tiếp nhận thêm lực lượng lao động từ các tỉnh về, góp phần làm giảm bớt khó khăn về nhu cầu nhân lực của một số doanh nghiệp.

  admin  /    23/11/2020  /    178  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH