Kế toán,kiểm toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG/KẾ TOÁN TỔNG HỢPCao đẳng

Bằng Cấp, Học Vấn

 • Trình Độ Văn Hóa: 12/12
 • Trình Độ Chuyên Môn Kỷ Thuật: Cao đẳng
 • Trình Độ Ngoại Ngữ, Trình Độ Tin Học: Tiếng Anh B, Tin học B
 • Ngành Nghề Đào Tạo: Kế toán,kiểm toán
 • Kinh Nghiệm Làm Việc: 5 năm

Nguyện Vọng Nghề Nghiệp

 • Vị Trí Mong Muốn: Trưởng phòng
 • Ngày Có Thể Bắt Đầu Làm Việc: 10/02/2019
 • Công Việc Mong Muốn: Kế toán,kiểm toán
 • Mức Lương Mong Muốn: 10-15 Triệu
 • Thời Gian Làm Việc Mong Muốn: Không xác định
 • Loại Hình Doanh Nghiệp Mong Muốn: Không xác định
 • Công tác theo yêu cầu: Có thể
 • Đổi Chổ Làm: Có Thể
 • Mô Tả Thêm:
  - 05 years of accounting experience - Experienced in tax reporting, - Do bookkeeping, - Financial report of the year, - Tax refund experience - Personal income-tax - Check - management and signing documents accountants, advising the Board of Directors, - Make and check the contract. - Making bank loan applications - Internal reports monthly, quarterly, annual - Salary check, timekeeping - Experienced in business license, investment license - Working with state agencies, tax authorities - Buying insurance for trucks, cars and solving problems related to trucks - Currently: chief accountant and manager - Use accounting software very well

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Ngày Sinh: 02/04/1992
 • Giới Tính: Nữ
 • Email: namlam198@gmail.com
 • Địa Chỉ: lenasan92@gmail.com

THÔNG TIN HỒ SƠ

 • Ngày Tạo: 11/01/2019

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương