Thành Phố Thủ Dầu Một
 Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 1 năm
 Thị Xã Thuận An
 6-10 Triệu
 Kinh nghiệm: 1 năm
 Thị Xã Thuận An
 Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 1 năm
 Thị Xã Thuận An
 Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 1 năm
 Thị Xã Thuận An
 Thỏa thuận
 Không yêu cầu kinh nghiệm
 Thị Xã Thuận An
 4-6 Triệu
 Kinh nghiệm: 2 năm
 Thị Xã Thuận An
 Thỏa thuận
 Không yêu cầu kinh nghiệm
 Thị Xã Thuận An
 6-10 Triệu
 Kinh nghiệm: 2 năm
TÀI XẾ XE NÂNG
 32 tuổi      Nam   
 Không xác định
 2 năm
 Tài xế xe nâng
TÀI XẾ BẰNG C
 25 tuổi      Nam   
 Thành Phố Thủ Dầu Một
 4 năm
 Vận tải
TÌM VIỆC LÀM LÁI XE
 25 tuổi      Nam   
 Thành Phố Thủ Dầu Một
 4 năm
 Vận tải
NHÂN SỰ, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
 32 tuổi      Nữ   
 Thành Phố Thủ Dầu Một
 2 năm
 Kế toán
PHÓ/TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH ...
 34 tuổi      Nữ   
 Huyện Bến Cát
 10 năm
 Kinh doanh và quản lý
THỦ KHO,QUẢN LÝ KHO
 28 tuổi      Nam   
 Thị Xã Thuận An
 6 năm
 Không rõ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - SẢN XU...
 31 tuổi      Nam   
 Thành Phố Thủ Dầu Một
 4 năm
 Kinh doanh và quản lý
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - SẢN XU...
 31 tuổi      Nam   
 Thành Phố Thủ Dầu Một
 4 năm
 Kinh doanh và quản lý
Doanh Nghiệp Tiêu Biểu
TIN TỨC TRUNG TÂM
BẢN TIN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Thông Tin Liên Hệ

Trụ Sở Chính: 369 Đại Lộ Bình Dương, KP.Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Số Điện Thoại: (0274) 3.899.019

Email: vieclambd@gmail.com