Tiêu đề / Tên Cty

Khu vực/HOT

KN/ Số Lượng

Cập nhật

TP Thủ Dầu Một
Không yêu cầu KN
Số lượng: 1
07/12/2021
TP Thủ Dầu Một
Không yêu cầu KN
Số lượng: 4
07/12/2021
TP Thủ Dầu Một
Không yêu cầu KN
Số lượng: 2
07/12/2021
TP Thủ Dầu Một
Không yêu cầu KN
Số lượng: 10
07/12/2021
TP Thủ Dầu Một
Không yêu cầu KN
Số lượng: 3
07/12/2021
Thị Xã Tân Uyên
Không yêu cầu KN
Số lượng: 100
07/12/2021
TP Thủ Dầu Một
Không yêu cầu KN
Số lượng: 20
07/12/2021
Thị Xã Tân Uyên
KN: 2 năm
Số lượng: 1
07/12/2021
TP Thủ Dầu Một
Không yêu cầu KN
Số lượng: 2
07/12/2021

Tiêu đề / Tên NTV

Khu vực/Kinh nghiệm

Nghề / Vị trí

Ngày Update

 Thành phố Thuận An

 5 năm

Không xác định

 Nữ , 30 tuổi

 07/12/2021

 TP Thủ Dầu Một

 Chưa có KN

Không xác định

 Nam , 21 tuổi

 07/12/2021

 Thành phố Thuận An

 Chưa có KN

Không xác định

 Nam , 35 tuổi

 07/12/2021

 Thành phố Thuận An

 10 năm

Không xác định

 Nam , 35 tuổi

 07/12/2021

 Thành phố Thuận An

 10 năm

Điện, điện tử

 Nam , 39 tuổi

 07/12/2021

 Thành phố Thuận An

 5 năm

Không xác định

 Nữ , 31 tuổi

 07/12/2021

 Thành phố Thuận An

 2 năm

Không xác định

 Nữ , 31 tuổi

 07/12/2021

 Thành phố Thuận An

 2 năm

Không xác định

 Nữ , 26 tuổi

 06/12/2021

 Thành phố Thuận An

 2 năm

Không xác định

 Nữ , 28 tuổi

 06/12/2021

VIỆC LÀM HẤP DẪN

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 04/11 đến 19/11/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 04/11 đến 19/11/2021(nộp hs ngày 07/10/2021 đến 22/10/2021)

  02/11/2021   248
DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 19/10 đến 03/11/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 19/10 đến 03/11/2021(nộp hs ngày 21/09/2021 đến 06/10/2021)

  11/10/2021   392
DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 06/10 đến 18/10/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 06/10 đến 18/10/2021(nộp hs ngày 08/09/2021 đến 20/09/2021)

  04/10/2021   485
DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 20/09 đến 05/10/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 20/09 đến 05/10/2021(nộp hs ngày 19/08/2021 đến 07/09/2021)

  17/09/2021   1094
Doanh Nghiệp Tiêu Biểu
BẢN TIN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Xem thêm
Thông Tin Liên Hệ

Trụ Sở Chính: 369 Đại Lộ Bình Dương, KP.Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Số Điện Thoại: (0274) 3.899.019

Email: phonggtvlbd@gmail.com